Koše – naša velika dediščina

Z jogijskega stališča je človeško telo razdeljeno na pet ovojnic. Najbolj grobo je fizično telo, sledi mu energetsko, naslednje je mentalno, nato telo modrosti in na koncu telo blaženosti. Vsaka od teh petih ovojnic je znana kot koša, kar v sanskrtu pomeni “plašč”.   Vsak plašč prekriva in obdaja bolj subtilno zavest oziroma košo, ponotranjeno […]

Sreča ali zadovoljstvo?

Patanjali v svojih Sutrah pragmatično svetuje, naj opazujemo jame in nijame kot prvi dve zahtevi na svoji osemstopenjski poti do razsvetljenja.   Jame govorijo o našem odnosu z drugimi in o naših družbenih interakcijah na splošno, nijame pa so povezane z našim notranjim osebnim življenjem. Usklajujejo naše notranje občutke in ustvarjajo disciplino v našem notranjem […]