Splošni pogoji za prijave na tečaje in odpovedi prijave pred izvedbo tečajev Jana’s Joga Mandira, Tatjana Pogačnik s.p

Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezen tečaj pred izvedbo tečaja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo tečajev.

Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo jogijskih tečajev v organizaciji Jana’s Joga Mandira, Tatjana Pogačnik, s. p. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se nanašajo na jogijske tečaje– v nadaljevanju: Tečaji), ki jih organizira  Jana’s Joga Mandira, šola izvorne joge, Tatjana Pogačnik, s. p., Njegoševa cesta 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Organizator).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vse Tečaje in udeležence enako, razen če je v okviru prijave na posamezen Tečaj določeno drugače s strani Organizatorja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsak Tečaj, ne glede na obliko prijave na Tečaj (pisno, preko spletne strani, ali na drug način, ki izkazuje osebo in Tečaj, na katero se je ta oseba prijavila). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezen Tečaj , v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani Organizatorja joga-mandira.si/pogoji in se lahko občasno spreminjajo. V času prijave na posamezen Tečaj veljajo Splošni pogoji, ki so v tem času objavljeni na spletni strani joga-mandira.si.

 

Prijave in plačilo tečaja

Prijavnica

Prijava na Tečaj se izvede z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani joga-mandira.si za posamezen  tečaj ali prek elektronske pošte na naslov tatjana@joga-mandira.si.

Podatki na prijavnici

 

Plačilo tečaja

Na spletni strani posameznega tečaja v polju prijava je navedena višina cene tečaja. Z izpolnitvijo in plačilom tečaja, udeleženec tečaja prejeme račun. 

  

Odpoved prijave

Odpoved prijave na tečaj je možen le v pisni obliki po elektronski pošti na naslov tatjana@joga-mandira.si. Ustnih odpovedi, posredovanih po telefonu, ne sprejemamo.

3.1. Odpoved prijave na tečaj brez obveznosti plačila tečaja

Zadnji rok za pisno odpoved brez obveznosti plačila tečaja je 72 ur pred uro začetka tečaja.

3.2. Kasnejša odpoved prijave na tečaj

V primeru pisne odpovedi prijave od 1 do 3 delovni dni pred začetkom tečaja, vam bo organizator zaračunal administrativne stroške v višini 30 % od zneska za tečaj.

V primeru pisne odpovedi prijave do 1 delovnega dne pred začetkom tečaja, vam bo organizator zaračunal ceno tečaja v celoti.

Sobote, nedelje, prazniki (dela prosti dnevi) se v rok odpovedi ne vštevajo, zato se bo rok 1 delovnega dne (24 ur) pred tečajem štel le na delovne dneve pred tečajem.

 

Odpoved Dogodka s strani Organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do spremembe vsebine Tečaja, spremembe datuma in lokacije Tečaja ter do odpovedi posameznega Tečaja, o čemer bo predhodno obvestil udeležence.

 

Varovanje osebnih podatkov

Organizator zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo za namene, za katere so bili podatki zbrani, ter jih brez privolitve posameznih oseb, na katere se podatki nanašajo, ne bo posredoval tretjim osebam. Več v politiki zasebnosti.

Oseba, navedena na prijavnici lahko kadarkoli zahteva, da organizator:

Organizator bo zahtevo po izbrisu obravnaval skladno z določbami Oddelka 3 Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov in ZVOP-1.

 

Neposredno trženje

Organizator lahko prejete osebne podatke udeležencev uporablja za neposredno trženje svojih podobnih izdelkov ali storitev. Navedene osebne podatke Organizator hrani in obdeluje do pisnega preklica udeleženca. Udeleženec lahko kadar koli pisno zahteva, da Organizator trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Organizator je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Stroške vseh dejanj v zvezi s tem nosi organizaor

 

Končne določbe

V primeru posebnih okoliščin, na katere Organizator ne more vplivati (višja sila), se Tečaj lahko odpove. O tem mora Organizator prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev prijave na tečaj.

Ljubljana, 23.8.2021

Jana’s Joga Mandira,

Tatjana Pogačnik, s.p.