Koše – naša velika dediščina

Z jogijskega stališča je človeško telo razdeljeno na pet ovojnic. Najbolj grobo je fizično telo, sledi mu energetsko, naslednje je mentalno, nato telo modrosti in na koncu telo blaženosti. Vsaka od teh petih ovojnic je znana kot koša, kar v sanskrtu pomeni “plašč”.   Vsak plašč prekriva in obdaja bolj subtilno zavest oziroma košo, ponotranjeno […]